Rozvod manželství a majetkové vypořádání manželů

  • rozvod manželství,
  • výživné manžela po rozvodu,
  • výživné neprovdané matky,
  • dohoda manželů o vypořádání všech vzájemných majetkových vztahů po rozvodu,
  • spor o vypořádání společného jmění manželů.