Rodinné právo, opatrovnické řízení včetně stanovení výživného

  • svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů,
  • svěření dítěte do střídavé výchovy,
  • zbavení a omezení výkonu rodičovské odpovědnosti,
  • úprava styku rodiče s nezletilým dítětem,
  • výživné nezletilého a zletilého dítěte,
  • výživné neprovdané matky,
  • určení a popření otcovství,
  • dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte,
  • vymáhání výživného exekuční cestou včetně pozastavení řidičského oprávnění pro neplatiče.