Pracovní právo

 • pracovní smlouva,
 • dohoda o provedení práce,
 • dohoda o pracovní činnosti,
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru,
 • výpověď z pracovního poměru,
 • okamžité zrušení pracovního poměru,
 • mimosoudní řešení pracovně-právního sporu,
 • právní zastoupení v pracovně-právním sporu, 
 • příprava nebo právní posouzení pracovně-právních dokumentů,
 • neplatné rozvázání pracovního poměru,
 • dohoda o hmotné odpovědnosti,
 • vymáhání nároku na náhradu škody,
 • pracovní úraz, nárok na bolestné a náhradu za snížení společenského uplatnění,
 • komplexní pracovně-právní poradenství.