Obchodní právo

 • založení obchodní společnosti nebo spolku,
 • právní vztahy v obchodní společnosti nebo družstvu,
 • smlouva o převodu obchodního podílu včetně provedení úschovy ceny,
 • obchodně-závazkové vztahy,
 • příprava nebo právní posouzení návrhu obchodní smlouvy nebo dohody,
 • vymáhání závazků ze smlouvy a pohledávek z obchodního styku,
 • právní zastoupení v obchodním sporu,
 • změna zápisu v obchodním rejstříku včetně změny osob v orgánech společnosti,
 • změna zápisu ve spolkovém rejstříku,
 • přihláška pohledávek do konkursu,
 • administrativní zajištění valné hromady společnosti,
 • ověření pravosti podpisů na advokátem sepsané listině.