Občanské právo

 • vlastnictví a podílové spoluvlastnictví,
 • kupní smlouva včetně provedení úschovy kupní ceny, 
 • smlouva darovací,
 • návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
 • právní zastoupení v řízení před katastrálním úřadem,
 • kontrola a připomínkování rezervační smlouvy s realitní kanceláří,
 • právní zastoupení ve sporu z vlastnických nebo spoluvlastnických vztahů,
 • smlouva o dílo,
 • neplatnost smlouvy a odstoupení od smlouvy,
 • sousedské vztahy,
 • nájem a podnájem stavby a pozemku,
 • nájem a podnájem bytu,
 • nájem a podnájem nebytových prostor,
 • příprava nebo právní posouzení smlouvy nebo dohody,
 • půjčka a výpůjčka,
 • vymáhání pohledávek soudní a exekuční cestou,
 • právní zastoupení v soudním sporu,
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení,
 • přihláška pohledávek do konkursu,
 • přihláška pohledávek do exekuce,
 • vydržení vlastnického práva,
 • ověření pravosti podpisů na advokátem sepsané listině.