Další právní služby

 • právní zastoupení v rozhodčím řízení,
 • právní zastoupení v exekučním řízení,
 • právní zastoupení v insolvenčním řízení ve formě konkurzu nebo oddlužení,
 • právní zastoupení ve správním nebo přestupkovém řízení,
 • mimosoudní vymáhání pohledávek,
 • vymáhání pohledávek soudní cestou,
 • vymáhání pohledávek exekuční cestou,
 • zastavení neoprávněné exekuce,
 • směnky,
 • návrh na vydání směnečného platebního rozkazu
 • právní zastoupení ve sporu ze směnky.