Bytové právo

 • převod bytu v osobním vlastnictví včetně provedení úschovy kupní ceny,
 • návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
 • právní zastoupení v řízení před katastrálním úřadem,
 • kontrola a připomínkování rezervační smlouvy s realitní kanceláří,
 • právní zastoupení ve sporu z vlastnických nebo spoluvlastnických vztahů,
 • smlouva darovací,
 • nájem a podnájem bytu,
 • nájem a podnájem nebytových prostor,
 • výpověď z nájmu a podnájmu,
 • právní zastoupení ve sporu o neplatnost výpovědi z nájmu,
 • vyklizení bytu a nebytových prostor,
 • příprava nebo právní posouzení návrhu smlouvy nebo dohody,
 • přechod nájmu bytu na osobu žijící ve společné domácnosti,
 • výměna bytu,
 • komplexní právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek,
 • vztahy mezi spoluvlastníky bytových jednotek,
 • vymáhání dlužného nájemného a nákladů na služby,
 • družstevní byty včetně převodů členství v družstvu včetně provedení úschovy ceny,
 • ověření pravosti podpisů na advokátem sepsané listině.