preloader

Advokát JUDr. Jaroslav Svoboda
Advokátní kancelář

JUDr. Jaroslav Svoboda

Jsem samostatný a tedy zcela nezávislý advokát, zapsaný v Seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 08461. Výkonu advokacii se věnuji více než 20 let.

Nabízím:
- individuální a profesionální přístup,
- spolehlivost,
- rychlost a kvalitu poskytnutých právních služeb,
- absolutní diskrétnost je samozřejmostí - zachování mlčenlivosti je garantováno i v zákoně č. 85/1996 Sb. o advokacii, a to i vůči Policii ČR!


Nabízené právní služby


Volejte
+420 222 716 164
pro
konzultaci zdarma
nebo
využijte formulář

Kontaktujte mě